درباره ما

هدف ما

هدف ما فراهم کردن یک منبع محرک، زنده، رسا و قوی است برای کلیساهای ایرانی و فارسی زبانان در هر جای دنیا، تا بتوانند به منابعی با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند. منابعی که در رشدشان در مسیح کمک کرده و اطلاعاتشان را بالا برده تا بتوانند برای مسیح خدمت کنند.
موسسه و سازمان ما

موسسه ما یک موسسه غیر انتفاعی است که به صورت رایگان همه خدماتش را در اختیارتان قرار می دهد. برای اطلاعات بیشر، از طریق صفحه ارتباطات با ما ارتباط بر قرار کنید.

موسیقی مسیحی


وبسایت های آشنا